Dbamy o żywopłoty! (dobry przykład)

Z REGULAMINU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO:
§ 34 [Alejki i drogi]
1. Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).
2. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.
§ 52 [Żywopłoty]
…muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.