Pismo do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Miejskie Wodociągi w Bydgoszczy pismem z czerwca 2020r. wskazały Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucję mogącą udzielić nam pożyczki na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach Programu EKO-KLIMAT 2020.
Zarząd przygotował i wystosował pismo z prośbą o przedstawienie warunków oraz dokumentów do wnioskowania o środki z Funduszu. O odpowiedzi oczywiście poinformujemy. Prezes Zarządu Jacek Głazik