Kolejne pisma Zarządu o wsparcie finansowe inwestycji kanalizacyjnej.

Zarząd wraz z Koordynatorem ds. inwestycji kanalizacyjnej panem Kazimierzem Szymańskim przygotował i skierował cztery pisma do następujących instytucji:
-Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
-Prezydent Miasta Bydgoszczy
-Prezes PZD w Warszawie
-Wody Polskie
Przedstawiliśmy w nich naszą sytuację wynikającą z narzuconego nam przez przepisy prawa obowiązku budowy kanalizacji sanitarnej wraz z kosztami jej budowy wnioskując o wsparcie finansowe w postaci dotacji lub długoterminowej pożyczki. Nie publikujemy kwot podanych w pismach, jak już wcześniej informowaliśmy ze względu na możliwości ich wykorzystania przez potencjalnych oferentów w procesie przetargowym. Podane kwoty wynikają z przedłożonego nam przez biuro projektowe kosztorysu inwestorskiego. Pisma podpięte są w zakładce Kanalizacja po wejściu w Dokumenty O dalszych losach, odpowiedziach będziemy informować.
Prezes Zarządu
Jacek Głazik