Wsparcie inwestycji kanalizacyjnej – odpowiedź PZD

Dostaliśmy drugą odpowiedź na wysłane pisma w połowie września do czterech instytucji o wsparcie finansowe dla ogrodowej inwestycji kanalizacyjnej – jest odpowiedź Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.
Jednostka Krajowa PZD informuje nas, iż możliwe jest skorzystanie z nisko oprocentowanej pożyczki rozłożonej na maksymalnie 5 lat jak i bezzwrotnej dotacji. Wysokość wsparcia finansowego zależna będzie od wielkości i wartości zadania inwestycyjnego, a także możliwości finansowych jakimi dysponuje PZD. Wniosek o środki należy złożyć za pośrednictwem Okręgowego Zarządu PZD po jego pozytywnym zaopiniowaniu. Do wniosków należy przedłożyć między innymi uchwały Walnego Zebrania ROD w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki czy dotacji wraz z uchwałą o realizacji zadania inwestycyjnego.
W tej sytuacji, Zarząd ROD Camping wystąpi do PZD w Warszawie z wnioskami o pożyczkę i dotację zaraz po uzyskaniu zgody członków naszego ogrodu. Przygotujemy na nasze najbliższe Walne Zebranie, które odbędzie się w kwietniu przyszłego roku, wnioski o podjęcie uchwał upoważniających Zarząd ROD Camping do zaciągnięcia pożyczki na cel inwestycyjny. ⇒ przeczytaj pismo PZD
Prezes Zarządu Jacek Głazik