Wsparcie inwestycji kanalizacyjnej – odpowiedź Wiceprezydenta.

Na nasze pismo odpowiedział  Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy Pan Mirosław Kozłowicz. Informuje, że obowiązującą formą wsparcia na dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnej jest dotacja wynikająca z Uchwały Rady Miasta z 23 marca 2016r. w kwocie pięćset złotych na każdą przyłączoną do sieci altanę, o którą możemy wnioskować po zakończeniu całej inwestycji. Nie możemy liczyć na zwiększenie środków, a to ze względu na skutki finansowe wywołane pandemią oraz zapowiadane zmiany w prawie krajowym ograniczające dochody samorządu. Zachęcam do przeczytania całego pisma Pana Wiceprezydenta. Wszystkie pisma dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej znajdziecie w zakładce– Kanalizacja. Czekamy ponadto jeszcze na odpowiedź ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Prezes Zarządu – Jacek Głazik