Pismo ponaglające do podłączenia ogrodu do miejskiej kanalizacji.

Otrzymaliśmy pismo od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy wzywające nas do przyspieszenia prac związanych z przyłączeniem ogrodu do sieci kanalizacyjnej. Zachęcam do zapoznania się z całym otrzymanym pismem. Korespondencja i dokumenty dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej znajdziecie w zakładce Kanalizacja. Zarząd ROD