Zmiana adresu mailowego.

Informujemy, że następne komunikaty przesyłane do Was o wpisach na stronie naszego ogrodu będą  przychodziły z adresu: rod.camping.bydgoszcz@gmail.com
Pierwsze maile miały adres:  rodcampingbydgoszcz@pzd.pl.
Zmiana wynika z większych możliwości technicznych skrzynki pocztowej na Gmail.   
Prezes Zarządu ROD Camping