Wprowadzenie zasady terminowości wpłat- co jeśli nie zapłacę?

W związku z brakiem dotychczasowej reakcji dłużników, obowiązkiem Zarządu dbania o finanse ogrodu, koniecznością zapewnienia środków na realizację budowy kanalizacji, brakiem wyznaczenia jasnych reguł a przede wszystkim działań wobec osób zalegających z płatnościami ogrodowymi Zarząd  stosować będzie :
1) naliczanie odsetek ustawowych liczonych od terminu obowiązku ich płatności , zgodnie z § 150 ust. 1 Statutu PZD i § 19 Regulaminu ROD. Naliczanie odsetek jest obowiązkiem Zarządu wynikającym wprost z przepisów Regulaminu ROD,
2) wystąpienie z pozwem do sądu w postępowaniu upominawczym, zgodnie z § 20 Regulaminu ROD,
3) WYPOWIEDZENIE UMOWY DZIAŁKOWEJ, dla osób zalegających powyżej sześciu miesięcy zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 2) Ustawy o ROD.
Powyższa zasada dotycząca terminowości wpłat zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022r.
W tym tygodniu zostaną wysłane ponaglenia do zainteresowanych.
Dajemy tym samym wszystkim osobom zalegającym z płatnościami ostatni czas na ich uregulowanie.
Zasada dotycząca terminowości będzie stosowana konsekwentnie, na podstawie przyjętej Uchwały Nr 62/2021.
Suma zobowiązań na dzień 10.12.2021r. : 122.175,09zł (!)
Liczba osób zalegających z płatnościami : 54 osób  (!)
Liczba osób zalegających od ponad roku : 11 osób  (!)
Zarząd ROD Camping