Podsumowanie działań Zarządu.

Chciałbym w bardzo dużym skrócie podsumować ostatnie sześć miesięcy pracy Zarządu, i tak:
1) Wprowadzona została generalna zasada płatności online, czyli dokonywanie płatności poprzez system bankowy, dający pełną przejrzystość i transparentność wszystkich operacji. Nie dokonujemy wypłat gotówki celem zapłaty za usługi i materiały, co oszczędza czas i zbędną biurokrację. Wyjątkiem jest płatność wynagrodzenia Pana Gospodarza.
2) Wprowadzona została zasada, iż wszelkie wydatki muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez Prezesa i na warunkach wcześniej uzgodnionych. Zatem brak zgody lub dokonanie zakupów przekraczających ustalenia skutkuje brakiem płatności.
3) Wprowadziliśmy i konsekwentnie będziemy realizować zasadę całorocznej przejezdności ścieżek ogrodowych- nie będziemy już dzwonić, wysyłać pism czy sms-ów przypominających o konieczności przycinania żywopłotów, tui, drzew itd. Jest to obowiązkiem każdego z nas.
4) Wprowadziliśmy zasadę aktywnego komunikowania działań i prac Zarządu poprzez zamieszczanie treści na stronie internetowej ogrodu, tablicy, potykaczu który służy do komunikowania wydarzeń weekendowych, a także rozsyłany na skrzynki mailing informujący o wpisach na stronie. Przypomnę wcześniej wypowiedziane słowa „Strona internetowa jest głównym źródłem informacji”.
5) Bardzo duży nacisk Zarząd położył na intensywne działania mające na celu pozyskanie środków na budowę kanalizacji ogrodowej wysyłając szereg pism do: Wody Polskie, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy, PZD w Warszawie. Te działania są i będą w nadchodzącym roku dla Zarządu absolutnym priorytetem. Wysłane pisma i całą korespondencje znajdziecie na stronie w zakładce Kanalizacja.
6) Wprowadziliśmy zasadę terminowości wpłat ogrodowych, która wynika z obowiązujących nas przepisów. Naliczanie odsetek ustawowych jest obowiązkiem Zarządu wynikającym wprost z paragrafu 150 ustęp 1 Statutu ROD. Pragnę przypomnieć, iż wpłaty na kanalizację są opłatami ogrodowymi. Daliśmy wszystkim dwumiesięczny czas na uregulowania wszelkich zaległości przed wejście w życie tych zasad.
7) I chyba najważniejsza rzecz, a mianowicie zrealizowaliśmy dwie tak bardzo ważne i oczekiwane inwestycje podjęte głosami Walnego Zebrania- ogrodzenie i główna brama wjazdowa wraz z automatyką. Mimo niedużego budżetu, bardzo niesprzyjających okoliczności ekonomicznych związanymi z drożejącymi materiałami budowlanymi, kosztami transportu, trudnościami z pozyskaniem firm wykonawczych, zrealizowaliśmy nasze cele dzięki zaangażowaniu Zarządu i osób nas wspierających.
O wszystkich działaniach, tych bliższych i dalszych planach będziemy na bieżąco informować.
Wszystkiego dobrego na nadchodzący 2022r.
Jacek Głazik
Prezes Zarządu ROD Camping