Wsparcie inwestycji kanalizacyjnej – odpowiedź WFOŚiGW w Toruniu.

Na nasze drugie wysłane pismo odpowiedział Prezes Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Pan Ireneusz Stachowiak. W odpowiedzi kreśli nam możliwość uzyskania pożyczki na wartość inwestycji z możliwością częściowego jej umorzenia, wskazując jednakże iż warunkiem jej otrzymania jest: 1) posiadanie zdolności prawnej 2) przedłożenie stosownego zabezpieczenia w przypadku ewentualnych naszych problemów z jej spłatą. Niestety, ale ogród nie spełnia żadnych z obu postawionych warunków. Ponadto informuje nas, iż sytuacja finansowa Funduszu uniemożliwia udzielenia nam dotacji. Zachęcam do przeczytania całego pisma Pana Prezesa. Wszystkie pisma dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej znajdziecie w zakładce Dokumenty – Kanalizacja.
Prezes Zarządu – Jacek Głazik