Zmiana na stanowisku Obsługi hydroforni.

Kolejną zmianą jaką wprowadza Zarząd, jest zmiana osoby która obsługiwać będzie w nadchodzącym sezonie ogrodowym sieć wodociągową począwszy od 15 kwietnia. Zarząd przyjął też nowy, znacząco rozszerzony zakres prac objętych umową. Ogród zyskuje:
1) Fachowca, osobę z doświadczeniem w pracy z dużo większymi instalacjami wodnymi i chemicznymi będąc pracownikiem firmy na bydgoskim zachemie,
2) Niższy koszt zawartej umowy zlecenia ze względu na nisze koszty składkowe ZUS,
3) Znacząco rozszerzony zakres prac obejmujący w trakcie trwania umowy między innymi naprawę przecieków instalacji, ale także co najistotniejsze w kontekście stanu technicznego hydroforni – spawanie instalacji, hydroforów, odstojników.
Ponadto zyskujemy osobę z uprawnieniami spawalniczymi będącą na miejscu, co w przypadku awarii pozwoli uniknąć konieczności pilnego poszukiwania firmy zewnętrznej, której pozyskanie na rynku jest bardzo trudne i kosztowne. Zarząd pragnie podziękować p. Markowi Piątkowskiemu za wieloletnią pracę przy obsłudze i dozorowaniu hydroforni. Zarząd ROD Camping