Odpowiedź Miejskich Wodociągów na wniosek o budowę kanalizacji.

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, które informują o braku możliwości budowy kanalizacji na terenie naszego ogrodu. Zachęcam do przeczytania całego pisma. Wszystkie pisma dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej znajdziecie w zakładce Dokumenty – Kanalizacja.
Prezes Zarządu – Jacek Głazik