Kontenery- rozpoczęcie sezonu. Koszt za miesiąc kwiecień.

Począwszy od 1 kwietnia na ogrodzonym już terenie postawione zostaną zgodnie ze złożoną  deklaracją do Urzędu Miasta wszystkie kontenery na odpady. Koszt wywozu śmieci w stosunku do roku ubiegłego na szczęście jak na razie nie uległ zmianie. Mimo wszystko w tym miejscu jak zwykle apelujemy o sortowanie oraz racjonalne gospodarowanie odpadami. Przypominamy, iż klucz na teren śmietników jest tym samym, jakim otwierane są furtki wjazdowe na teren naszego ogrodu. Koszt wywozu śmieci za miesiąc kwiecień wyniósł : 1.694,22złZarząd ROD Camping