Wniosek inwestycyjny – wymiana sieci wodociągowej.

Zarząd zaproponuje na najbliższym Walnym Zebraniu jeszcze jeden wniosek inwestycyjny, który chcielibyśmy  połączyć i realizować łącznie z budowa kanalizacji – a mianowicie wymianę sieci wodociągowej.  Celem tego zadania byłaby poprawa ciśnienia wody na ogrodzie, odejście od rakotwórczych- azbestowych rur, mniejsza awaryjność, możliwość zainstalowania wodomierzy na altanach. Kosztem byłby sam materiał czyli rury PCV, sieć wodociągową kładlibyśmy wraz z kanalizacyjną, gdzie największym kosztem jest sam wykop.  To najlepszy i najtańszy moment na realizację tego przedsięwzięcia. Zapraszamy na spotkanie i dyskusję nad propozycją.  Zarząd ROD Camping