Uchwały Walnego Zebrania- w zakładce Dokumenty.

Podłączyliśmy do zakładki DOKUMENTY wszystkie uchwały podjęte na ostatnim Walnym Zebraniu. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. Dedykujemy go wszystkim naszym członkom, a zwłaszcza osobom nieobecnym na spotkaniu. Nieobecność nie zwalnia z posiadania wiedzy na temat funkcjonowania i kierunków dalszych działań naszego ogrodu.
Zarząd ROD Camping