Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Przetargowej.

Kolejnym krokiem w realizacji zadania budowy sieci kanalizacyjnej jest wybór członków Komisji Przetargowej. Zarząd z pośród zgłoszonych osób powoła pięcioosobowy skład Komisji. Cały czas czekamy na zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Przetargowej. W jej rękach będzie podjęcie bardzo istotnej decyzji dotyczącej wyboru firmy, która realizować będzie inwestycje na naszym terenie. Liczymy na odpowiedzialne podejście i zaangażowanie. Na kolejne kandydatury czekamy pod adresem:  prezes.rod.camping@wp.pl   Zarząd ROD Camping