Dzień Działkowca- 20 sierpnia 2022r.

Zarząd wyznaczył 20 sierpnia jako termin odbycia się Dnia Działkowca, do którego organizacji  zachęcamy naszych działkowców. Tak jak to zostało już zakomunikowane w zeszłym roku, Dzień Działkowca organizują członkowie naszego ogrodu, Zarząd czuwa nad wydatkowaniem środków finansowych.  Dysponujemy namiarami na firmy które do tej pory dostarczały atrakcje, zatem będzie można z nich skorzystać ponowne lub zaproponować inną formułę organizacji i atrakcji.  Pomysłowość jak najbardziej wskazana, ogranicza ją  przyjęty budżet. Zapraszamy działkowych wolontariuszy- organizatorów do przygotowania Dnia Działkowca. Swoje zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:  prezes.rod.camping@wp.pl     Zarząd ROD Camping