Zrealizowana inwestycja- próg zwalniający.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania w ostatni weekend zrealizowaliśmy montaż progu zwalniającego- leżący policjant. Zastosowane rozwiązanie daje możliwość demontażu i ponownego zainstalowania biorąc pod uwagę planowaną inwestycje kanalizacyjną. Dzięki zaangażowaniu naszych członków a w szczególności Pana Piotra Kanabaj działka nr 68, społeczną pracą został zrealizowany projekt. Z przyjętych uchwałą  środków w kwocie 4.000zł wydaliśmy łącznie : 894,48zł brutto.   Faktury do wglądu w biurze.   Zarząd ROD Camping