Spotkanie Zarządu z Wiceprezesem WFOŚiGW w Toruniu.

W dniu dzisiejszym, na zaproszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  miało miejsce spotkanie w Toruniu z Wiceprezesem panem Dariuszem Wrzos. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony ogrodu  p. Jacek Głazik, p. Andrzej Błażejewicz oraz p. Kazimierz Szymański. Zaproszenie to efekt kolejnego już wysłanego pisma do WFOŚiGW w Toruniu. Na spotkaniu przedstawiliśmy sytuacje prawno- finansową wraz z posiadaną dokumentacją inwestycyjną. Przedmiotem spotkania była oczywiście kwestia wsparcia finansowego narzuconego nam obowiązku wykonania sieci kanalizacyjnej na terenie ogrodu. Zarząd cały czas szuka możliwości sfinansowania budowy kanalizacji z innych źródeł jak własne. Jednym z nich pod pewnymi warunkami mogłaby być pożyczka rozłożona na maksymalnie 15 lat. Szukamy rozwiązań analizując i podejmując  różne  kierunki działań.   Zarząd ROD Camping