Spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Bydgoszczy.

W dniu piątek 1 lipca w sali konferencyjnej urzędu miasta miało miejsce spotkanie Prezesów ROD Malwa, ROD Polana, ROD Pod Lasem, ROD  Tramwajarz z Wiceprezydentem Miasta Bydgoszczy p. Kozłowiczem. ROD Camping reprezentował p. Jacek Głazik. W spotkaniu ponadto uczestniczyli: Prezes Okręgu p. Kokot, poseł Jan Szopiński, Dyrektorzy Urzędu Miasta, przedstawiciele Miejskich Wodociągów, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Spotkanie dotyczyło oczywiście kwestii finansowania kanalizacji sanitarnej. Pan Wiceprezydent zapoznał się z aktualną sytuacją dotyczącą etapu na jakim są poszczególne ogrody w budowie kanalizacji  i jakie są szacunkowe koszty poszczególnych inwestycji. Przedstawiłem szczegółową informacje o podjętych działaniach Zarządu ROD Camping polegających m.in.  na wysyłaniu całego szeregu pism do wszystkich instytucji które mogłyby nam pomóc i zajmują się przedmiotową tematyką, w stosunku do niektórych nawet kilkukrotnie co zaowocowało np. zaproszeniem na spotkanie z Wiceprezesem WFOŚiGW w Toruniu. Zwróciłem ponadto uwagę iż pisma kierowane do nas przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy informujące nas o możliwości pozyskania  środków z Programu Ekoklimat 2020 wprowadzają w błąd nas i członków naszych ogrodów, względy formalne wykluczają nas z tego programu. Spotkanie pokazało że na tle aktywności i zaangażowania nasz ogród jest absolutnym liderem.  Przedstawiciele ARiMRu przedstawili warunki tak ostatnio nagłośnionego mediach programu z budżetem 47mln dla ogrodów działkowych. Otóż mimo szumnych zapowiedzi program granów nie odpowiada na nasze realne potrzeby, a kwota na kanalizację wyniosłaby raptem  kilka tysięcy złoty i to po spełnieniu całego szeregu warunków w tym wnioskowania na inne cele proekologiczne wymienione we wniosku np. „karmiki i budki lęgowe dla ptaków, w tym łowiących komary”. Urząd Miasta przedstawił aktualną sytuacje co do  dostępnych środków unijnych i tu niestety usłyszeliśmy, iż nie ma w tej chwili żadnego projektu unijnego na tego typu inwestycje. Podobnie wygląda sytuacja ze środkami w Krajowym Planie Odbudowy. Pan Poseł zobowiązał się zainteresować problemem właściwe działy resortowe ministerstw.  Podsumowując: na dzień dzisiejszy nie ma jakiegokolwiek programu czy też możliwości ubiegania się o inne środki np. dotacje o które moglibyśmy wnioskować czy też otrzymać dofinansowanie.  W związku z taką sytuacją przedstawiłem zgromadzonym i Panu Wicerezydentowi następującą propozycję:  Zarząd ROD Camping wystosuje pismo do PZD w Warszawie aby ono zwróciło się z pismem do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wpis hipoteki na naszej działce dla zaciągnięcia przez PZD pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu której gwarantem  spłaty byłaby podjęta uchwała Walnego Zebrania naszego ogrodu co do jej terminowej spłaty. Poprosiłem Pana Wicerezydenta o wsparcie naszej pracy i pozostanie w kontakcie.  Jacek Głazik Prezes Zarządu ROD Camping