Śmieci wielkogabarytowe

UWAGA !
Najbliższy termin wyrzucania śmieci wielkogabarytowych to:
3 – 10 sierpnia
Do tego czasu obowiązuje zakaz wyrzucania i gromadzenia
śmieci wielkogabarytowych przy kontenerach! 
Zarząd ROD Camping