Pismo do Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarząd wystosował pismo do Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Rafała Bruskiego w wnioskiem o wybudowanie kanalizacji sanitarnej na terenie ogrodu przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, wraz z uzasadnieniem. Pisma dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej znajdziecie w zakładce – Kanalizacja. O odpowiedzi poinformujemy.   Zarząd ROD Camping