Pismo Prezydenta Bydgoszczy do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Otrzymaliśmy do wiadomości informacje od Wiceprezydenta Miasta Bydgoszczy w którym informuje nas o skierowanym wniosku przez Pana Rafała Bruskiego Prezydenta Miasta Bydgoszczy o możliwość dofinansowania kosztów inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie ROD do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Pana Grzegorza Pudy. Cieszy nas ten fakt, jest on wynikiem spotkania jakie miało miejsce w lipcu tego roku z Panem Mirosławem Kozłowiczem Wiceprezydentem Miasta jak i przesłanych przez nas pism. Wszystkie pisma zamieszczamy w Zakładce –Kanalizacja.