Przejezdność alejek – wycinka.

W związku z pojawiającymi się skargami działkowców związanych z brakiem możliwości bądź utrudnieniami przejazdu w tym pojazdów wywożących szamba, Zarząd zgodnie z wcześniejszymi komunikatami przystąpi w najbliższym tygodniu do przycinki żywopłotów, gałęzi wyrastających poza granice działek obciążając kosztami niesolidnych użytkowników.  Obowiązuje całoroczna przejezdność ścieżek ogrodowych.  Podstawa prawna: § 34, § 55 pkt.3 Regulaminu, Uchwała Zarządu ROD Camping  nr 46/2021.  Zarząd ROD Camping