Monitoring- rozpoczęcie prac -etap 1.

Po zapoznaniu się z technicznymi możliwościami, warunkami, cenami systemów i usług Zarząd dokonał wyboru firmy która realizować będzie montaż monitoringu na terenie ogrodu. Z racji oszczędności zakup materiałów i osprzętu dokonaliśmy we własnym zakresie w konsultacji z wykonawcą, biorąc pod uwagę jego doświadczenie zawodowe. W związku z bardzo dużym obszarem jakim chcemy objąć monitoringiem, a także wysokim wzrostem cen materiałów i usług  przy zachowaniu jakości i funkcji systemu Zarząd postanowił : po pierwsze o etapowym podjęciu prac w ramach tego projektu, po drugie przenieść zaoszczędzone środki w kwocie około 3.100zł z inwestycji „leżący policjant” na przedmiotowa inwestycję. Łączny budżet na ten cel to zatem suma : ok. 12.000zł uchwalona na Walnym Zebraniu, wraz z kwotą ok. 3.100zł dały kwotę ok. 15.100zł co pozwoliło realizować przyjęte zadanie- etap 1.   Na początek zainstalujemy 4 kamery w newralgicznych punktach czyli główna brama wjazdowa, śmietniki i jedną od strony lasu. Wybrany przez nas  system daje możliwość  dalszej rozbudowy w oparciu o uchwalone w przyszłości środki.  Przygotowania do montażu monitoringu trwały przez cały sezon poprzez przycięcie ogromnej ilości krzewów i zarośli, bez konieczności ponoszenia  kosztów związanych z zamówieniem dodatkowych kontenerów na BIO.  Zarząd przyjął dwie uchwały w związku z zakupem i montażem monitoringu 30/2022 i 31/2022. Faktura i umowa do wglądu w biurze.  Zarząd ROD Camping