Narada w Okręgu PZD.

Na zaproszenie Okręgu odbyła się narada z udziałem przedstawicieli ROD w której również byliśmy obecni: Prezes i Skarbnik. Spotkanie dotyczyło między innymi kwestii organizacyjnych, porządkowych, finansowych a także inwestycyjnych. Prezes OZ poinformowała o odpowiedzi Marszałek Sejmu na interpelacje poselską dotyczącą ochrony środowiska poprzez konieczność budowy kanalizacji sanitarnych na terenach ROD. Marszałek wskazała jako docelowy program „Rozwój zielonej infrastruktury” jako źródło pozyskiwania środków na ten cel. Wiemy już iż program ten nie odpowiada w żaden sposób na nasze oczekiwania biorąc pod uwagę kwotę inwestycji jak i jej skalę. Jacek Głazik Prezes ROD Camping