Konkurs o grant- konieczność wsparcia.

Konkurs o granty w ramach „Rozwoju zielonej infrastruktury” realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa uzyskał na terenie Bydgoszczy raptem jeden ogród, z którym jesteśmy po spotkaniu,  co wynika z bardzo złożonego, czasochłonnego wniosku jaki należy wypełnić i złożyć z całym katalogiem dodatkowych dokumentów.  Celem tego programu jest głównie rozwój i ochrona przyrody na terenach ROD. W związku z koniecznością tak dużego zaangażowania zwracamy się do naszych działkowców o zgłaszanie się i włączenie się do pracy nad tym projektem. Zarząd realizując prace związane m.in. z budową sieci wodno-kanalizacyjnej, monitoringiem, bieżącym zarządzaniem, a teraz jeszcze otrzymanymi pismami z urzędów związanych z ochroną środowiska które oczekują od nas przygotowania szeregu raportów- nie jest już w stanie ani osobowo ani czasowo dodatkowo zająć się tak dużym i złożonym projektem. Zatem jeżeli mamy wnioskować o te środki to czekamy na Państwa pomoc i wsparcie. Zarząd ROD Camping