Monitoring – prace w toku.

Cały czas trwają prace związane z instalacją kamer monitorujących na terenie naszego ogrodu. W tej chwili mamy już zainstalowane trzy kamery wraz z systemem nagrywającym, na przyłączenie czeka czwarta która montowana będzie od strony PTTK. Wymagać to będzie jeszcze trochę czasu i pracy ze względu na znaczne odległości jakie wynikają z połączeń kablowych.  Jesteśmy przekonani, że system w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i porządku na naszym terenie. Zarząd ROD Camping