Drugie spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową.

W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową. Warunkiem tego spotkania było przedłożenie przez biuro projektowe Flowent wstępnego opracowania planu położenia sieci wodnej na terenie ogrodu. Biuro zadeklarowało ostateczne zakończenie prac projektowych najpóźniej z początkiem grudnia. Deklaracja ta padła na poniedziałkowym spotkaniu w biurze Flowent w którym uczestniczyli Prezes, Wiceprezes oraz p. Kazimierz Szymański.  Dzisiejsze spotkanie z Komisją Przetargową miało na celu: omówienie planu działania Komisji, przygotowanie dokumentacji do przetargu, podziału pracy w ramach Komisji. W związku z wyczerpaniem już wszelkich możliwości wnioskowania do instytucji, które mogłyby wesprzeć naszą inwestycję dotacją lub wykonaniem kanalizacji w alejkach ogrodowych, przechodzimy do planu realizacji budowy sieci wodno –kanalizacyjnej w oparciu o własne środki i ewentualnie o środki pozyskane z PZD jako pożyczka. Czekamy jedynie jeszcze na odpowiedź pana Ministra Pudy na pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz na złożony przez nas wniosek o wybudowanie kanalizacji w alejkach od PZD.  Kolejne spotkanie w tym składzie będzie miało miejsce 14 grudnia.    Zarząd ROD Camping