Wynagrodzenia w ROD.

Rozmowa o pieniądzach, wynagrodzeniach budzi często emocje i jest przedmiotem gorących dyskusji. W naszej wspólnocie tak nie jest, jest przedmiotem corocznych uzgodnień i podejmowanych w tym temacie uchwał. I tak jeżeli chodzi o : Prezesa to otrzymuje po lipcowej zmianie przepisów podatkowych świadczenie pieniężne w wysokości 558zł netto miesięcznie.  WicePrezes, Skarbnik, Sekretarz oraz Członek Zarządu nie otrzymują żadnych świadczeń. Nie otrzymuje ich też powołana Komisja Przetargowa.  Zarząd ma do dyspozycji nagrodę roczną w kwocie 2.000zł brutto do podziału na wszystkich członków Zarządu. Nie były też wypłacane kilometrówki, mimo wyjazdu członków m.in. na spotkanie do WFOŚiGW w Toruniu.  Zarząd ROD Camping