Operat wodno prawny.

Zarząd rusza z realizacją kolejnego bardzo ważnego zadania, a mianowicie zlecenia wykonania operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem nowej decyzji administracyjnej którą wydają Wody Polskie. Obecnie obowiązująca niebawem wygasa. Wiązać ona nas będzie przez kolejne 10 lat, dlatego tak ważne jest opracowanie i omówienie przyszłych zapisów.  Praca ta wymaga od nas- Zarządu znowu dużego zaangażowania, czasu i energii. Występując o nowa decyzję chcemy: po pierwsze zwiększyć, podwyższyć roczny limit poboru wody, a po drugie wyeliminować m.in.  zapisy nakładające na nas obowiązek codziennego spisywania liczników poboru wody i inne które nie przystają do naszych warunków, generują czas i koszty. Jeżeli znacie Państwo firmy które mogły by nam pomóc w realizacji operatu wodno-prawnego to prosimy o przesłanie informacji na adres: prezes.rod.camping@wp.pl    Zarząd ROD Camping