Odpowiedź PZD co do wniosku o dotację.

Dotarła do nas odpowiedź z Okręgowego Zarządu w Bydgoszczy dotycząca naszego wniosku o dotację na budowę kanalizacji.  Otóż :  „z uwagi na wysokość wnioskowanej kwoty 500tyś. złotych Państwa wniosek po konsultacji  przeprowadzonej z pracownikiem biura jednostki Krajowej PZD, nie mógłby być pozytywnie zaopiniowany przez Okręgowy Zarząd w Bydgoszczy. Jak nas poinformowano najwyższa udzielona dotacja przez Krajowy Zarząd PZD w 2022r. wynosiła jedynie 30.000zł”. Ten fragment cytowanego pisma pokazuje, że w tak trudnej i ważnej sprawie pozostajemy zdani wyłącznie na siebie. Zarząd ROD Camping