Pismo do Prezydenta ROD-ów z Janowa.

Wystosowaliśmy do Prezydenta Miasta Bydgoszczy pismo z prośbą o podjęcie działań przez Miejskie Wodociągi w Bydgoszczy dla pozyskania środków finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 – FEnIKS wraz z budową na naszym terenie kanalizacji sanitarnej przez Miejskie Wodociągi.  Ogrody działkowe nie mogą być, nie widnieją w wykazie beneficjentów tego programu, może nim być m.in. spółka komunalna miasta czyli Miejskie Wodociągi.  Pod pismem na spotkaniu podpisali się wszyscy Prezesi ogrodów z Janowa- ROD Malwa, ROD Tramwajarz, ROD Polana, ROD Pod Lasem i my.  O odpowiedzi  Prezydenta Bydgoszczy poinformujemy. Zarząd ROD Camping