IV Spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową.

W dniu wczorajszym miało miejsce już czwarte spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową. Dla zdecydowanego przyspieszenia prac Zarząd przejął kierowanie nad organizacją dalszych działań. Omawialiśmy w szczególności skomplikowane zapisy treści Umowy o roboty budowlane. W związku ze złożonością problematyki spotkanie nad tym dokumentem trwało trzy godziny. Do przygotowania pozostał szereg materiałów w związku z czym kolejne wspólne spotkanie  będzie miało miejsce jeszcze w tym miesiącu.  Zarząd ROD Camping