Kontenery na śmieci- od 1 kwietnia.

Złożyliśmy w Urzędzie Miasta deklarację na wywóz odpadów. Kontenery na plastik, szkło i papier już zostały postawiane przez ProNaturę,  kontenery na BIO i odpady zmieszane mają zostać dostarczone przed 1 kwietnia. Prosimy o 1)  segregowanie śmieci 2) nie wyrzucanie gruzu, odpadów budowlanych do kontenera na śmieci zmieszane 3) cięcie dużych gałęzi na mniejsze.              
1) Odpady zmieszane – 1 pojemnik koszt 246,25zł wywożony 2 razy w mies.492,50zł
2) Odpady BIO – 1 pojemnik 4x w mies. x 492,51 zł = 1.970,04,00 zł
3) Metale,tworz.szt.-2 pojemniki 4x w mies. x 54,18zł = 433,44zł
4) Papier – 1 pojemniki 4x w mies. x 54,18zł =216,72zł
5) Szkło – 1 pojemnik 4x w mies. x 54,18zł  = 216,72zł
Koszt wywozu odpadów za kwiecień 2023r.:  3.329,42zł