VII Spotkanie z Komisją Przetargową.

W dniu wczorajszym miało miejsce  spotkanie z Zarządu z Komisją Przetargową której celem było kolejny już raz omówienie dokumentacji przetargowej. Chodzi o możliwie jak najlepsze przygotowanie  zapisów. Wspólne spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00 a po dwóch godzinach Zarząd rozpoczął samodzielną pracę dyskutując nad materiałami do zbliżającego się 13 maja Walnego Zebrania o którym już wcześniej pisaliśmy na stronie.  Zarząd skończył prace tuż po godzinie 22.00. Podjął również uchwałę o odwołaniu członka zarządu z funkcji sekretarza.  Aktualnie Zarząd składa  się z czterech członków.   Zarząd ROD Camping