Opłaty czerwcowe.

Na dniach wyślemy Państwu zestawienie opłat działkowych z terminem płatności do 30 czerwca. W związku z wysokimi opłatami z jakimi mamy wszyscy  do czynienia proponujemy przesunięcie płatności zaliczki energetycznej za prąd naliczonymi według ubiegłorocznego zużycia przez poszczególnych działkowców z terminem płatności do 30 sierpnia 2023r.  Wpłaty na rzecz budowy sieci wodno –kanalizacyjnej będące decyzjami Walnych Zebrań wraz z zaliczkami na prąd stanowią średnio 85% opłat przypadających na altanę. Rozliczenia zostaną przesłane na adresy e-mail przekazane Zarządowi. Jeżeli uległy zmianie prosimy o aktualizację.  Pozostałe osoby otrzymają zestawienia w wersji papierowej. W przypadku trudności w terminowym wnoszeniu opłat prosimy aby zgłaszać nam te kwestie jeszcze przed  terminami płatności tak by wspólnie ustalić harmonogram spłat i uniknąć przesyłania wezwań, co przy naszym dużym zaangażowaniu w prace inwestycyjne ograniczy czas pracy. W razie pytań do rozliczeń prosimy kierować je do Skarbnika lub na adres mailowy: prezes.rod.camping@wp.pl    Zarząd ROD Camping