Akcja społeczna III – przycinanie.

Zapraszamy już do III edycji akcji porządkowania terenu poprzez przycinkę gałęzi i krzewów od strony ul. Biwakowej którą realizujemy na prośbę działkowców, także w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania ogrodu. Celem jest nie tylko estetyka bardzo zarośniętego terenu ale też przygotowanie go pod przyszły montaż kamer monitorujących. Start najbliższa sobota, godzina 10.00, zbiórka przy bramie głównej.  Zarząd ROD Camping.