Operat wodno prawny- uzupełnienie.

Na złożone przez nas wymagane dokumenty konieczne do uzyskania nowej decyzji przyznającej nam prawo poboru wód,  otrzymaliśmy z Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismo wzywające do uzupełnienia w 12 punktach co po przygotowaniu całego materiału oraz oryginałów dokumentów z prośbą o ich zwrot przesłaliśmy instytucji. Mamy nadzieję że złożone wyjaśnienia pozwolą już teraz wydać stosowną decyzje. Zarząd ROD Camping.