Akcja społeczna IV – przycinanie- ostatnia.

Zapraszamy już do IV edycji jednocześnie ostatniej akcji porządkowania terenu poprzez przycinkę gałęzi i krzewów od strony ul. Biwakowej. Realizujemy ją na prośbę działkowców, także w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania ogrodu. Celem jest nie tylko estetyka bardzo zarośniętego terenu ale też przygotowanie go pod przyszły montaż kamer monitorujących. Start: najbliższa sobota godzina 10.00.  Zarząd ROD Camping.