Spotkanie z Komisją Przetargową, odpowiedź radcy Okręgu.

W dniu wczorajszym miało miejsce XII posiedzenie Zarządu z Komisją Przetargową gdzie omawiano techniczne aspekty instalacji, w tym średnice doprowadzające wodę do altan. W dniu dzisiejszym przyszła odpowiedź, mail od radcy prawnego Okręgowego Zarządu zawierająca uwagi do złożonej dokumentacji związanej z przetargiem. Konieczne będzie wspólne przeanalizowanie i omówienie tych kwestii. Chcemy wypracować możliwie najlepsze zapisy umowy o roboty budowlane wraz z załącznikami. Zarząd ROD Camping