Operat wodno prawny- II uzupełnienie.

Otrzymaliśmy z Wody Polskie drugie już pismo, informacje o konieczności odpowiedzi na kolejne… 17 punktów (!)  do złożonego przez nas wniosku o wydane pozwolenia wodno-prawnego z nowym wyższym  rocznym limitem poboru wody. Z treści pisma wynika, iż  Wody Polskie traktują nasz ogród jak zakład przemysłowy zagrażający środowisku, odprowadzający trujące ścieki. Wnioskowaliśmy aby wody powstałe w wyniku płukania złóż, które nie zawierają żadnych groźnych  związków, zagospodarować dla celów upraw co zmniejszyło by koszty opłat, a także czas naszej pracy -konieczność składania oświadczeń do Wód Polskich. Na takie rozwiązanie nie wyraża niestety zgody instytucja Wody Polskie.  W związku z tym zaproponowaliśmy możliwość odprowadzania wód popłucznych do sieci kanalizacyjnej, ale na takie rozwiązanie musimy mieć zgodę  Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy do których przesłaliśmy pismo z mapą wraz z wynikami badań wód popłucznych. Jeżeli uzyskamy taką zgodę to następnie trzeba będzie zwrócić się do biura projektowego Flowent o naniesienie tej zmiany na zaprojektowaną dokumentacje. O odpowiedzi oczywiście poinformujemy. Zarząd ROD Camping