Wywóz szamb.

Zachęcamy do przeczytania załączonego biuletynu informacyjnego PZD dotyczącego wywozu szamb z altan. Przypominamy o pobieraniu z wyspecjalizowanych firm asenizacyjnych dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości i przechowywanie ich. Zarząd ROD Camping