Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej.

W związku z ciągle trwającymi pracami nad dokumentacją niezbędną do ogłoszenia przetargu, termin jego ogłoszenia i rozpoczęcia prac w tym roku są już niemożliwe do zrealizowania. Termin wiosenny i rozpoczęcie sezonu działkowego przy braku wody na ogrodzie również nie wchodzi w grę biorąc pod uwagę termin czterech miesięcy jaki chcemy dać wykonawcy na zrealizowanie prac budowlanych. Ponadto z początkiem przyszłego roku kończy się nasza i tak o rok wydłużona pandemią kadencja i nieodpowiedzialnym byłoby rozpocząć i nie dokończyć tak trudnej i skomplikowanej inwestycji. Dlatego proponujemy już dziś, aby ze spokojem dokończyć w najbliższych tygodniach prace nad dokumentami, przetarg ogłosić w połowie przyszłego roku a inwestycje zacząć po sezonie czyli np. we wrześniu 2024r.  Powyższe to jedynie propozycje obecnego Zarządu, które niekoniecznie muszą znaleźć uznanie nowego Zarządu. W związku z powyższym dla zachowania terminów inwestycyjnych chcemy już dziś  wstępnie zaproponować  aby najbliższe Walne Zebranie odbyło się 16 marca 2024r. które to zebranie będzie  zebraniem sprawozdawczo-wyborczym na którym dokona się wybór składu nowego Zarządu i Prezesa.  Zarząd ROD Camping