Umocnienie nadbrzeża.

Wykonaliśmy prace związane z umocnieniem nadbrzeża naszego kąpieliska, które było już w bardzo złym stanie, postępowało osuwanie się ziemi. Poprawiła się również dzięki tej pracy estetyka otoczenia.  Zarząd ROD Camping