Spotkanie w Okręgowym Zarządzie.

W dniu wczorajszym o godzinie 14.00 miało miejsce spotkanie w którym uczestniczyli- Prezes Okręgu, Główna Księgowa, Inspektor ds. inwestycji  a z naszej strony Prezes, WicePrezes oraz Skarbnik. Ze względu na godzinę spotkania musieliśmy dopasować swoje obowiązki zawodowe do ustalonego termimu.  Spotkanie dotyczyło ogólnych informacji o kwestiach technicznych, organizacyjnych związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnej. Cały czas oczekujemy dyskusji z radcą prawnym Okręgu i przedyskutowanie kilku kluczowych kwestii prawnych, które pozwolą zakończyć prace nad dokumentacją.  Zarząd ROD Camping