Otrzymaliśmy decyzję wodno- prawną!

Miło nam zakomunikować, iż po blisko roku pracy – przygotowaniem operatu wodno prawnego, mapek geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów, wielu maili i bezpośrednich kontaktów telefonicznych z Wodami Polskimi ogród nasz otrzymał nową decyzję administracyjną z wyższym limitem rocznym na pobór wód z rzeki Brdy.  Obowiązujący do tej  pory limit roczny wynosił 10.600 metrów sześciennych -uzyskaliśmy dużo wyższy roczny limit bo aż 56.000 metrów sześciennych. Nowa decyzja została wydana na kolejne 20 lat.  Uzyskanie tej decyzji było tak ważne ze względu na 1) upływający w przyszłym roku okres obowiązywania obecnej decyzji  2) przekroczenia zużycia rocznych limitów wody. Warunki tej decyzji szczegółowo omówimy na najbliższym walnym zebraniu. Zarząd ROD Camping