Pożegnanie Ś.p. Joachima Kozłowskiego.

Otrzymaliśmy smutną informację o śmierci jednego z założycieli naszego pięknego ogrodu Ś.p. Joachima Kozłowskiego który wiele lat użytkował działkę nr 13. Pogrzeb odbędzie się w Niemczech gdzie ostatnie lata zamieszkiwał. Pragniemy złożyć na ręce rodziny wyrazy współczucia w imieniu Zarządu i całej naszej wspólnoty ogrodowej. Ś.p. Joachim Kozłowski na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Umocnienie nadbrzeża.

Wykonaliśmy prace związane z umocnieniem nadbrzeża naszego kąpieliska, które było już w bardzo złym stanie, postępowało osuwanie się ziemi. Poprawiła się również dzięki tej pracy estetyka otoczenia.  Zarząd ROD Camping

 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej.

W związku z ciągle trwającymi pracami nad dokumentacją niezbędną do ogłoszenia przetargu, termin jego ogłoszenia i rozpoczęcia prac w tym roku są już niemożliwe do zrealizowania. Termin wiosenny i rozpoczęcie sezonu działkowego przy braku wody na ogrodzie również nie wchodzi w grę biorąc pod uwagę termin czterech miesięcy jaki chcemy dać wykonawcy na zrealizowanie prac budowlanych. Ponadto z początkiem przyszłego roku kończy się nasza i tak o rok wydłużona pandemią kadencja i nieodpowiedzialnym byłoby rozpocząć i nie dokończyć tak trudnej i skomplikowanej inwestycji. Dlatego proponujemy już dziś, aby ze spokojem dokończyć w najbliższych tygodniach prace nad dokumentami, przetarg ogłosić w połowie przyszłego roku a inwestycje zacząć po sezonie czyli np. we wrześniu 2024r.  Powyższe to jedynie propozycje obecnego Zarządu, które niekoniecznie muszą znaleźć uznanie nowego Zarządu. W związku z powyższym dla zachowania terminów inwestycyjnych chcemy już dziś  wstępnie zaproponować  aby najbliższe Walne Zebranie odbyło się 16 marca 2024r. które to zebranie będzie  zebraniem sprawozdawczo-wyborczym na którym dokona się wybór składu nowego Zarządu i Prezesa.  Zarząd ROD Camping

Wywóz szamb.

Zachęcamy do przeczytania załączonego biuletynu informacyjnego PZD dotyczącego wywozu szamb z altan. Przypominamy o pobieraniu z wyspecjalizowanych firm asenizacyjnych dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości i przechowywanie ich. Zarząd ROD Camping

 

Szerszenie na ROD.

Zwróćmy uwagę na wyjątkowo aktywne w tym sezonie szerszenie zwłaszcza w kontekście naszego poczucia bezpieczeństwa. Gniazda szerszeni na terenach wspólnych usuwa Zarząd, natomiast na działkach użytkownik działki. Zalecamy usuwanie gniazd zlecić wyspecjalizowanym firmom. Zarząd ROD Camping