Dwie bramy


Zakończona została budowa  ogrodzenia naszego parkingu i terenu dla ustawienia pojemników na odpady!
Jednocześnie wymiana głównej bramy wjazdowej Ogrodu na sterowaną elektrycznie jest na najlepszej drodze do zrealizowania. Brama czeka na pozostałe elementy konstrukcyjne…

 
 

Pożegnanie ŚP. JANA MOKWIŃSKIEGO

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o śmierci
śp. Jana Mokwińskiego, długoletniego członka naszego ogrodu, użytkownika działki nr 3. W imieniu całej społeczności ogrodowej przekazujemy kondolencje rodzinie zmarłego.
Śp. Jan Mokwiński na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

 

Wsparcie inwestycji kanalizacyjnej – odpowiedź Marszałka Województwa

Dostaliśmy trzecią odpowiedź na wysłane  w połowie września pisma do czterech instytucji o wsparcie finansowe dla ogrodowej inwestycji kanalizacyjnej – jest odpowiedź Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Marszałek informuje nas, iż wsparcie finansowe udzielane jest tylko i wyłącznie na zadania dotyczące popularyzacji działań w zakresie ochrony środowiska realizowane poprzez wydarzenia i inicjatywy mające na celu propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska w celu popularyzacji zachowań proekologicznych. Wskazuje nam przesłanie zapytań do innych instytucji mogących nas wesprzeć takich jak : właściwy miejscowo samorząd terytorialny czy też Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie.
Pisma do tych wskazywanych przez Marszałka Województwa podmiotów zostały przez nas wysłane. Czekamy jeszcze na odpowiedź Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Zachęcam do zapoznania się z całym tekstem pisma które znaleźć można również w zakładce DOKUMENTY⇒ Kanalizacja.
Prezes Zarządu Jacek Głazik

Wsparcie inwestycji kanalizacyjnej – odpowiedź PZD

Dostaliśmy drugą odpowiedź na wysłane pisma w połowie września do czterech instytucji o wsparcie finansowe dla ogrodowej inwestycji kanalizacyjnej – jest odpowiedź Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.
Jednostka Krajowa PZD informuje nas, iż możliwe jest skorzystanie z nisko oprocentowanej pożyczki rozłożonej na maksymalnie 5 lat jak i bezzwrotnej dotacji. Wysokość wsparcia finansowego zależna będzie od wielkości i wartości zadania inwestycyjnego, a także możliwości finansowych jakimi dysponuje PZD. Wniosek o środki należy złożyć za pośrednictwem Okręgowego Zarządu PZD po jego pozytywnym zaopiniowaniu. Do wniosków należy przedłożyć między innymi uchwały Walnego Zebrania ROD w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki czy dotacji wraz z uchwałą o realizacji zadania inwestycyjnego.
W tej sytuacji, Zarząd ROD Camping wystąpi do PZD w Warszawie z wnioskami o pożyczkę i dotację zaraz po uzyskaniu zgody członków naszego ogrodu. Przygotujemy na nasze najbliższe Walne Zebranie, które odbędzie się w kwietniu przyszłego roku, wnioski o podjęcie uchwał upoważniających Zarząd ROD Camping do zaciągnięcia pożyczki na cel inwestycyjny. ⇒ przeczytaj pismo PZD
Prezes Zarządu Jacek Głazik