Ognisko.

Każdy z działkowców może zorganizować ognisko na naszym ogrodzonym terenie parkingowym. Prosimy aby przed jego rozpoczęciem uzyskać zgodę Zarządu, a osoba zgłaszająca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego do zagaszenia ogniska włącznie.  Zgłoszenia można przesyłać mailem, sms-em. Zarząd ROD Camping  

Akcja społeczna – przycinanie.

W związku z prośbami działkowców, a także obniżeniem kosztów funkcjonowania ogrodu zapraszamy do akcji społecznej polegającej na przycięciu gałęzi, krzaków wyrastających na drogę od strony ulicy Biwakowej. Zapraszamy społeczników na najbliższą sobotę na godzinę 10.00, zbiórka przy bramie głównej z niezbędnym sprzętem.  Zarząd ROD Camping  

Zamykanie bramy.

Chcemy prosić Państwa o zwrócenie uwagi, czy po otwarciu i przejechaniu brama główna zamknęła się. Czasami niestety ale dwukrotne kliknięcie na pilota lub wybraniu numeru bramy powoduje iż otrzymuje ona komendę – otwórz i stój. Brama po przejechaniu pozostaje zatem otwarta dla osób z zewnątrz lub zwierząt np. dzików których w Janowie nie brakuje.  Zwróćmy zatem na ten fakt uwagę dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.  Zarząd ROD Camping  

Praca weekendowa Zarządu- X spotkanie z Komisją Przetargową.

Ostatnia sobota była już kolejną z rzędu pracującą sobotą dla Zarządu. O godzinie 10.00 spotkaliśmy się po raz X z Komisją Przetargową, a następnie omawialiśmy bieżące sprawy działkowe, przygotowując także rozliczenia czerwcowe które niebawem będziemy rozsyłać.  Otrzymaliśmy pismo z Wód Polskich z koniecznością odpowiedzi na szereg pytań, a związanych ze złożonym przez nas operatem wodno prawnym.  Ten temat będzie wymagać będzie poświęcenia mu znacznie większej ilości czasu, w tym także pomocy firmy które realizowała nam operat.  Zarząd w sobotę kończył prace po godzinie 15.00.  Zarząd ROD Camping  

Podsumowanie Walnego Zebrania – 13 maja 2023r.

Tym razem spotkanie podsumowujące ostatni rok pracy Zarządu miało miejsce w miesiącu maju. W spotkaniu uczestniczyła przedstawiciel Okręgowego Zarządu. Przyjęte zostały uchwały inwestycyjne dotyczące: połączenia pomieszczeń biura wraz z wyposażeniem je w grzejniki dając możliwość pracy poza sezonem w okresie jesienno-wiosennym, umocnienia nadbrzeża naszego kąpieliska oraz jeżeli będzie to spełniało techniczne możliwości zainstalowanie Internetu na świetlicy i w biurze Zarządu. Przyjęta została również zdecydowanie większością głosów uchwała o zwiększeniu świadczeń pieniężnych i nagród. Jednakże głównym celem spotkania było przedstawienie i omówienie planu działania dla budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z jej technicznym podłączeniem do altan, opisem inwestycji  z podaniem terminów i  informacją o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas trwania budowy.  Ponadto powołana została do składu Zarządu Pani Anna Brudkowska-Lau w funkcji Sekretarza. Chcielibyśmy wszystkim obecnym na spotkaniu serdecznie podziękować w tym za poparcie przedłożonych uchwał i kolejnych działań Zarządu. Prezes Zarządu Jacek Głazik