Życzenia Świąteczno- Noworoczne.

Najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia spokoju, ciepła, zdrowia wszelkiej pomyślności oraz szczęśliwego Nowego Roku 2023r. życzą:  Joanna Perzan, Anna Brudnowska- Lau, Justyna Płaczkowska, Andrzej Błażejewicz oraz Jacek Głazik.

Przedłużenie o rok kadencji organów PZD.

Przyszłoroczne kwietniowe Walne Zebranie miało być nie tylko zebraniem sprawozdawczym, ale jednocześnie wyborczym to znaczy  wybieralibyśmy nowy skład Zarządu ROD Camping.  Jednakże w dniu 14 grudnia br. Krajowa Rada PZD na XVII posiedzeniu zadecydowała o przedłużeniu kadencji wszystkim organom o kolejny rok podejmując uchwałę nr 1/XVII/2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców. W związku z powyższym wybory członków Zarządu i nowego Prezesa w naszym ogrodzie odbędą się w kolejnym roku – 2024r. ⇒Zobacz uzasadnienie. Zarząd ROD Camping

Otwarcie puszki.

Na ostatnim Dniu Działkowca młodzież janowska zbierała datki do puszki na sprzęt sportowy. Była to już druga tego typu akcja. Uzbierała łącznie około 220zł. Przeznaczeniem tych środków ma być dart – czyli tarcza do której rzuca się małymi lotkami. Gratulujemy!

III Spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową.

W dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie Zarządu z Komisją Przetargową. Dla usprawnienia komunikacji i współpracy Przewodniczącym Komisji Przetargowej został wybrany p. Juliusz Kompanowski. Biorąc pod uwagę bardzo złożoną materie zadania z punktu widzenia techniczno-prawnego dyskusja koncentrowała się wokół zapewnienia rozwiązań i zapisów możliwie najlepiej chroniących nasze interesy, mając na uwadze skalę prac i wysokość angażowanych środków. Dlatego też Zarząd wypracowane z Komisją dokumenty przetargowe przedłoży do akceptacji i weryfikacji Okręgowemu Zarządowi PZD. Mimo wcześniejszych deklaracji biuro projektowe Flowent nie przedłożyło projektu sieci wodnej wraz z opisem warunków technicznych i kosztorysem. Będziemy naciskać na biuro na przekazanie tych dokumentów jak najszybciej, gdyż ich brak uniemożliwia nam dalsze prace. Zarząd ROD Camping

Wniosek o dotację do PZD w Warszawie.

Złożyliśmy wniosek wraz z całą dokumentacją o dotację do jednostki krajowej PZD w Warszawie na cel związany z budową sieci kanalizacyjnej na naszym terenie. Mamy nadzieje, że spotka się ten wniosek z pozytywnym odzewem zwłaszcza że inwestycja realizowana ma być na terenie PZD który jest użytkownikiem wieczystym naszej działki. O odpowiedzi oczywiście poinformujemy.  Zarząd ROD Camping