Badanie wody – koszt.

Zleciliśmy zgodnie z obowiązującą nas decyzją wykonanie badania przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Bydgoszczy wody -uzdatnionej, surowej oraz ścieków (wody popłuczne). Woda zdatna do spożycia. Koszt badań : 1.437,32zł     Zarząd ROD Camping  

Wydawanie pilotów do bramy- III termin.

Kolejnym terminem wydawania pilotów do bramy głównej będzie najbliższa sobota 28 maja. Zapraszamy w godzinach 16.00-17.00 do świetlicy ogrodowej. Przypominamy- koszt pilota to 59zł, będzie doliczany do czerwcowych opłat działkowych.   Zarząd ROD Camping  

Pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Jednym z Kierunków działań przyjętych przez Zarząd w obszarze budowy kanalizacji sanitarnej było wysłanie pisma do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z pytaniem, czy nasza działka 26/2 znajduje się – jak twierdzi Urząd Miasta Bydgoszczy – w strefie ochronnej ujęcia wód powierzchniowych, a która nie widnieje w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Z tego zapisu wynika nałożony na nas obowiązek włączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej.  Czekamy na odpowiedź, o fakcie poinformujemy.   Zarząd ROD Camping  

Praca Zarządu w niedziele i święta.

Niedziela zwłaszcza ostatnia była już kolejną pracowitą w załatwianiu najróżniejszych spraw ogrodu dla naszego Zarządu. Jesteśmy tak jak Państwo członkami tego ogrodu, działającymi społecznie, którym po zawodowej pracy należy się również odpoczynek. Po to wyznaczamy np. terminy odbioru pilotów, czy też aktywnie korespondujemy mailowo, telefonicznie aby możliwie jak najwięcej spraw realizować zdalnie, bez konieczności osobistego kontaktu. Zarząd nie będzie podejmować załatwiania jakichkolwiek spraw w niedziele i święta, za wyjątkiem awaryjnych. Są to dni wolne od pracy również i dla nas. Jesteśmy dostępni w pozostałe dni tygodnia. Dlatego też prosimy o uszanowanie naszego prawa do wypoczynku.    Jacek Głazik Prezes ROD Camping

Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Przetargowej.

Kolejnym krokiem w realizacji zadania budowy sieci kanalizacyjnej jest wybór członków Komisji Przetargowej. Zarząd z pośród zgłoszonych osób powoła pięcioosobowy skład Komisji. Cały czas czekamy na zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Przetargowej. W jej rękach będzie podjęcie bardzo istotnej decyzji dotyczącej wyboru firmy, która realizować będzie inwestycje na naszym terenie. Liczymy na odpowiedzialne podejście i zaangażowanie. Na kolejne kandydatury czekamy pod adresem:  prezes.rod.camping@wp.pl   Zarząd ROD Camping